شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18535

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18535

ورق از ضخامت ۲ تا ۲.۵ با عرض ۱۴۰ به بالا
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-18535
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق از ضخامت ۲ تا ۲.۵ با عرض ۱۴۰ به بالا ۲۰ تن