شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18530

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18530

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-18530
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۲ عرض ۱۲۵ st37۵ ظرفیت