شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-18414

درخواست خرید میلگرد - RFQ-18414

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
اکبرآبادی
RFQ-18414
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد ۱۲ A2 صادراتی