شماره های تماس

درخواست خرید انواع مفتول - RFQ-18362

درخواست خرید انواع مفتول - RFQ-18362

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
لاجوردی
RFQ-18362
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع مفتولنمره ۳ سیاه۳۰ تن