شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-18289

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-18289

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-18289
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق ۵۰ عرض ۱.۲۵ شیت