شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18247

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18247

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
مصطفی صفوی
RFQ-18247
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)کلاف گرم ۳ عرض ۱۰۰۰