شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18127

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18127

کناره ورق با حداقل عرض ۲cm با ضخامت های ۰.۴ تا ۰.۶ میلیمتر خریداریم. ۰۹۱۵۱۱۸۴۷۱۲
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
خدادادی
RFQ-18127
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)کناره ورق۲ تن