شماره های تماس

نبشی ۱۰ میل (سپاهان)

نبشی ۱۰ میل (سپاهان)
انواع آهن ساختمانی
نبشی
فولاد اصفهان
کارخانه
اصفهان
- تلفن تماس ۳۱۱۲۵ - ۰۳۱
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۵:۳۸
۴۹,۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ - ۱۲:۳۰
۱۰
۱۰
شاخه ۶ متری
نبشی 10 میل (سپاهان)
ریال