شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-18084

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-18084

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
آقای حنایی
RFQ-18084
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیسنگ اهن مگنتیت عیار ۴۸تا ۶۰ تحویل زرند تسویه روزانه