شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18066

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18066

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
آقای کاشانی
RFQ-18066
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)خریدار ورق ۲ میل st22 و st37 آماده بارگیری۲۰۰ تن