شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18062

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18062

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
عليرضا غلامي
RFQ-18062
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورقST14 ضخامت۹۰ فولاد مبارکه ظرفیت