شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-18058

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-18058

خريدار اهن اسفنجي گندله كنسانتره
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-18058
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیاهن اسفنجي۱۰۰۰۰۰ تن