شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18023

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18023

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-18023
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ST37 ابعاد۲۵*۱۵۰۰*۱۲۰۰۰۶۵ شیت