شماره های تماس

نبشی ۵*۶۰*۶۰ متوسط پایین تر از ۲۸/۵کیلوگرم

نبشی ۵*۶۰*۶۰ متوسط پایین تر از ۲۸/۵کیلوگرم
انواع آهن ساختمانی
نبشی
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۵۹
نبشی 5*60*60 متوسط پایین تر از 28/5کیلوگرم
ریال