شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17992

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17992

ورق ۹۰ میل ابعاد ۲*۶ St52 مورد نیاز است
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17992
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)St52۲۳۰۰۰ کیلوگرم