شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17989

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17989

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17989
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۲/۱۲۵۰ اسید۱ ظرفیت