شماره های تماس

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-17984

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-17984

تماس با شماره ۰۹۱۶۳۳۰۷۴۲۳
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17984
دسته محصول نام محصول مقدار
نبشی و ناودانییک لبه ۲۰۰ عدد و سپری ۲۰۰ عدد