شماره های تماس

نبشی ۵*۵۰*۵۰ پایین تر از ۲۴/۴ کیلوگرم

نبشی ۵*۵۰*۵۰ پایین تر از ۲۴/۴ کیلوگرم
انواع آهن ساختمانی
نبشی
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۵۷
نبشی 5*50*50 پایین تر از 24/4 کیلوگرم
ریال