شماره های تماس

نبشی ۴*۵۰*۵۰ متوسط پایین تر از ۱۹/۸کیلوگرم

نبشی ۴*۵۰*۵۰ متوسط پایین تر از ۱۹/۸کیلوگرم
انواع آهن ساختمانی
نبشی
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۵۷
نبشی 4*50*50 متوسط پایین تر از 19/8کیلوگرم
ریال