شماره های تماس

نبشی ۳*۵۰*۵۰ سبک پایین تر از ۱۶/۴ کیلوگرم

نبشی ۳*۵۰*۵۰ سبک پایین تر از ۱۶/۴ کیلوگرم
انواع آهن ساختمانی
نبشی
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۵۵
نبشی 3*50*50 سبک پایین تر از 16/4 کیلوگرم
ریال