شماره های تماس

نبشی ۵*۴۵*۴۵ پایین تر از ۲۱/۹ کیلوگرم

نبشی ۵*۴۵*۴۵ پایین تر از ۲۱/۹ کیلوگرم
انواع آهن ساختمانی
نبشی
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۵۴
نبشی 5*45*45 پایین تر از 21/9 کیلوگرم
ریال