شماره های تماس

نبشی ۴*۴۰*۴۰ پایین تر از ۱۵/۴ کیلوگرم

نبشی ۴*۴۰*۴۰ پایین تر از ۱۵/۴ کیلوگرم
انواع آهن ساختمانی
نبشی
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۴۶
۳۷,۴۰۰ ریال
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۱۴:۱۶
نبشی 4*40*40 پایین تر از 15/4 کیلوگرم
ریال