شماره های تماس

نبشی ۲*۴۰*۴۰ سبک پایین تر از ۱۰ کیلوگرم

نبشی ۲*۴۰*۴۰ سبک پایین تر از ۱۰ کیلوگرم
انواع آهن ساختمانی
نبشی
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۴۵
۳۹,۰۵۰ ریال
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۱۴:۱۶
نبشی 2*40*40 سبک پایین تر از 10 کیلوگرم
ریال