شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17864

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17864

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
آقای یزدیانی
RFQ-17864
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ضخامت ۲.۵ و۳ و ۳.۹ saph440۳۰ تن