شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-17862

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-17862

ورق روغنی ۱.۱ -۱۱۳ -st12 ورق روغنی ۱- ۱۲۵ -st12 تلفن ۰۹۱۳۹۱۳۷۵۵۸
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ورق روغنی ۱.۱ و ۱