شماره های تماس

نبشی ۳*۲۵*۲۵ پایین تر از ۷/۱ کیلوگرم

نبشی ۳*۲۵*۲۵ پایین تر از ۷/۱ کیلوگرم
انواع آهن ساختمانی
نبشی
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۳۹
۴۸,۱۵۰ ریال
نبشی 3*25*25 پایین تر از 7/1 کیلوگرم
ریال