شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17846

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17846

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17846
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۲میل عرض ۱ متری برش خورده ۱در۲ نیاز داریم۱ ظرفیت