شماره های تماس

ناودانی ۶*۳۰*۶۰ پایین تر از ۳۲/۲کیلوگرم

ناودانی ۶*۳۰*۶۰ پایین تر از ۳۲/۲کیلوگرم
انواع آهن ساختمانی
ناودانی
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۳۷
۳۷,۹۰۰ ریال
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۱۲:۳۸
ناودانی 6*30*60 پایین تر از 32/2کیلوگرم
ریال