شماره های تماس

ناودانی ۴*۳۰*۶۰ پایین تر از ۲۶/۴ کیلوگرم

ناودانی ۴*۳۰*۶۰ پایین تر از ۲۶/۴ کیلوگرم
انواع آهن ساختمانی
ناودانی
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۳۶
۳۸,۲۵۰ ریال
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۱۲:۳۸
ناودانی 4*30*60 پایین تر از 26/4 کیلوگرم
ریال