شماره های تماس

ناودانی ۵*۲۵*۵۰ پایین تر از ۲۴/۶ کیلوگرم

ناودانی ۵*۲۵*۵۰ پایین تر از ۲۴/۶ کیلوگرم
انواع آهن ساختمانی
ناودانی
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۳۵
۳۸,۹۵۰ ریال
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۱۴:۱۶
ناودانی 5*25*50 پایین تر از  24/6 کیلوگرم
ریال