شماره های تماس

ناودانی ۴*۲۵*۵۰ پایین تر از ۲۲/۲ کیلوگرم

ناودانی ۴*۲۵*۵۰ پایین تر از ۲۲/۲ کیلوگرم
انواع آهن ساختمانی
ناودانی
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۳۵
۳۸,۷۵۰ ریال
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۱۴:۱۶
ناودانی 4*25*50 پایین تر از 22/2 کیلوگرم
ریال