شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17761

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17761

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
سید محمد خادم
RFQ-17761
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق سیاه عرض۱.۵متر فولاد مبارکه۴ تن