شماره های تماس

درخواست خرید انواع مفتول - RFQ-17755

درخواست خرید انواع مفتول - RFQ-17755

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17755
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع مفتولتور سیمی عرض۲ متر و مفتول۲/۸