شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-17753

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-17753

خدمات برشماری نصر
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17753
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ورق روغنی ازضخامت۰/۴۰تا ۲میل۱ ظرفیت