شماره های تماس

تسمه ۶*۶۰ با وزن ۱۷/۱ کیلوگرم

تسمه ۶*۶۰ با وزن ۱۷/۱ کیلوگرم
پروفیل فلزی
تسمه فلزی کرومیت
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۳۲
تسمه 6*60 با وزن 17/1 کیلوگرم
ریال