شماره های تماس

تسمه ۵*۶۰ با وزن ۱۴/۱۶ کیلوگرم

تسمه ۵*۶۰ با وزن ۱۴/۱۶ کیلوگرم
پروفیل فلزی
تسمه فلزی کرومیت
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۳۲
۴۴,۰۰۰ ریال
تسمه 5*60 با وزن 14/16 کیلوگرم
ریال