شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-17722

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-17722

ورق سمنان كاشان شهر كرددرجه يك
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17722
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق ٤٠ رول بلند با كوتاه۲۰ تن