شماره های تماس

تسمه ۶*۵۰ با وزن ۱۴/۱ کیلوگرم

تسمه ۶*۵۰ با وزن ۱۴/۱ کیلوگرم
پروفیل فلزی
تسمه فلزی کرومیت
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۱۴
تسمه 6*50 با وزن 14/1 کیلوگرم
ریال