شماره های تماس

تسمه ۵*۵۰ با وزن ۱۱/۷۶ کیلوگرم

تسمه ۵*۵۰ با وزن ۱۱/۷۶ کیلوگرم
پروفیل فلزی
تسمه فلزی کرومیت
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۱۳
۳۸,۰۰۰ ریال
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۱۲:۳۸
تسمه 5*50 با وزن 11/76 کیلوگرم
ریال