شماره های تماس

تسمه ۴*۵۰ با وزن ۹/۳۶ کیلوگرم

تسمه ۴*۵۰ با وزن ۹/۳۶ کیلوگرم
پروفیل فلزی
تسمه فلزی کرومیت
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۱۳
۳۸,۱۰۰ ریال
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۱۲:۳۸
تسمه 4*50 با وزن 9/36 کیلوگرم
ریال