شماره های تماس

تسمه ۳*۵۰ با وزن ۶/۹۶ کیلوگرم

تسمه ۳*۵۰ با وزن ۶/۹۶ کیلوگرم
پروفیل فلزی
تسمه فلزی کرومیت
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۱۲
۳۸,۲۰۰ ریال
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۱۲:۳۸
تسمه 3*50 با وزن 6/96 کیلوگرم
ریال