شماره های تماس

تسمه ۵*۴۰ با وزن ۹/۴۲ کیلوگرم

تسمه ۵*۴۰ با وزن ۹/۴۲ کیلوگرم
پروفیل فلزی
تسمه فلزی کرومیت
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۱۲
۳۸,۰۵۰ ریال
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۱۲:۳۸
تسمه 5*40 با وزن 9/42 کیلوگرم
ریال