شماره های تماس

تسمه ۶*۳۰ با وزن ۸/۴۶ کیلوگرم

تسمه ۶*۳۰ با وزن ۸/۴۶ کیلوگرم
پروفیل فلزی
تسمه فلزی کرومیت
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۱۰
تسمه 6*30 با وزن 8/46 کیلوگرم
ریال