شماره های تماس

تسمه ۵*۳۰ با وزن ۷/۸ کیلوگرم

تسمه ۵*۳۰ با وزن ۷/۸ کیلوگرم
پروفیل فلزی
تسمه فلزی کرومیت
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۱۰
۳۸,۲۵۰ ریال
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۱۲:۳۸
تسمه 5*30 با وزن 7/8 کیلوگرم
ریال