شماره های تماس

تسمه ۴*۳۰ با وزن۵/۶۱ کیلوگرم

تسمه ۴*۳۰ با وزن۵/۶۱ کیلوگرم
پروفیل فلزی
تسمه فلزی کرومیت
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۰۹
۳۸,۳۵۰ ریال
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۱۲:۳۸
تسمه 4*30 با وزن5/61 کیلوگرم
ریال