شماره های تماس

تسمه ۳*۳۰ با وزن ۴/۳۲ کیلوگرم

تسمه ۳*۳۰ با وزن ۴/۳۲ کیلوگرم
پروفیل فلزی
تسمه فلزی کرومیت
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۰۹
۳۸,۴۵۰ ریال
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۱۲:۳۸
تسمه 3*30 با وزن 4/32 کیلوگرم
ریال