شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17608

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17608

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17608
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردابهر۲۴۰۰۰ کیلوگرم