شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17606

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17606

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
رسول زارع
RFQ-17606
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۲۰۶ تن