شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17605

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17605

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
رسول زارع
RFQ-17605
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۲۰۶ تن