شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17604

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17604

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
رسول زارع
RFQ-17604
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۸۲ تن